“Solid Edge cho phép tạo ra các sản phẩm đẳng cấp thế giới bằng cách sử dụng các kỹ thuật In 3D và sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing, AM) mới nhất. Tìm hiểu thêm tại www.siemens.com/plm/solidedge2020

Tìm hiểu thêm: https: //solidedge.siemens.com/en/solu …
Dùng thử Solid Edge miễn phí:

Solid Edge là một danh mục các công cụ phần mềm giá cả phải chăng, dễ triển khai, bảo trì và sử dụng, thúc đẩy tất cả các khía cạnh của quy trình phát triển sản phẩm – thiết kế cơ khí và điện, mô phỏng, sản xuất, tài liệu kỹ thuật, quản lý dữ liệu và cộng tác dựa trên đám mây. Được phát triển trên các công nghệ hàng đầu của ngành công nghiệp Siemens, Solid Edge cung cấp cách tiếp cận toàn diện và sáng tạo nhất để phát triển sản phẩm cho thị trường chính.

————————————-
Masstech_ Nhà phân phối Siemens Solid Edge tại Việt Nam
Email: tech.support@masstech.vn * sales@masstech.vn
Tel/fax: (84-24) 8585 9599 * Hotline: 0984 181828 * www.masstech.vn
High Technology – Low Cost – Multi Industries

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here