nếu bị bản quyền hãy thông báo vào tài khoản dl8303849@gmail.com.
Facebook:
Nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
You
Nghệ sĩ
Axol, Alex Skrindo
Bên cấp phép cho YouTube
AEI (thay mặt cho NCS); Featherstone Music (publishing), AMRA, Global Music Rights LLC, LatinAutorPerf, Warner Chappell, UMPI, UMPG Publishing, CMRRA và 14 Hiệp hội bảo vệ quyền âm nhạc.
nguồn nhạc thuộc :
NoCopyrightSounds:
TheFatRat:
Bản quyền thuộc sở hữu của mobile vn.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here